نوشتاری از سعید آتش بار:
عدالت باز یا عدالت خواه
پایگاه خبری آوای رودکوف-سعید آتش بار:منطق و روشی نانوشته در میان قبایل سیاسی و طیف های جوانتر این جریانات سیاست باز، همیشه تعیین کننده ی رفتار و مواضع ان ها بوده است.این منطق، براساس یک هدف و یک روش، بنا نهاده می شود. هدف، همان قدرت است و روش همان راه رسیدن به قدرت.

بر اساس تشخیص صحیح این جماعت و فهم درستی که از فضای اجتماعی دارند، باورهای عمومی شکل گرفته و گفتمان غالب ملی و بومی را ادراک می کنند و با موج همگانی همراه می شوند و سپس سوار بر این موج، بسمت کسب قدرت سیاسی می روند.

این ها بشدت همراه با فضا هستند،شاید اگر بشود نام حقیقی و عنوانی  شایسته بر این جماعت اطلاق کرد، «فضانوردان خانه بدوش عالم سیاست» بهترین تعبیر باشد.

حال، که به یٌمن تلاش های بیش از ۱۵ ساله ی جریانات مستقل  عدالتخواه در گوشه و کنار کشور، و خستگی مردم از وعده ها و جناح بازی های سیاسیون مرسوم و‌مشهور، اعتماد به این گفتمان و تشنگی همیشگی مردم بدان رو به فرونیست، در این میان عده ای از همین جوانانی که تا دیروز از عناصر سیاسی و برخی مسئولین و نماینده ها تا توانستند منتفع شدند و جیب خود و خانواده و اطرافیان را پر کردند، امروز به یکباره فریاد عبور از جناح ها و مبارزه و عدالتخواهی سر می دهند!!!!

البته که جای بسی خوشحالی دارد و قطعاً انتشار بیشتر این فرهنگ و گفتمان از تریبون های گوناگون، موجب عمومی کردن ان و اقبال بیشتر مردمی به این مرام خواهد شد، و این جریان عدالتخواهی متعلق به هیچ گروه و فردی نیست و منحصر به طبقه ای خاص نمی باشد، ولیکن آیا برخی کسانی که تاکنون نه تنها یک سیلی در راه تحقق این گفتمان و‌‌مبازه با فساد نخورده اند،بلکه از مسببان بوجود امدن برخی تبعیض ها بوده اند، می توانند علمداران عبور از جناح ها و عدالتخواهی باشند!!!!!

اینان تنها با عدالت، بعنوان کالایی پر مشتری و جذاب، بنفع مسائل زودگذر انتخاباتی و سیاسی, سوء استفاده می کنند و نه تنها  عدالتخواه نیستند، بلکه عدالت بازند.

 تا به قدرت نرسیم، نمی توانیم عدالتخواهی کنیم

این جماعت، تمام مناسباتشان براساس حضور در قدرت تنظیم می شود و معتقدند تا نرسیم به قدرت، نمی توانیم کاری کنیم و بنابراین با شعار عدالت به قدرت برسیم و سپس پیاده سازی کنیم.!!

البته که با حضوردر مراکز تصمیم گیری و دراختیار داشتن امکانات و واجدیت اختیارات، فرصت بسیار مناسبی برای تحقق عدالت فراهم می شود ولیکن این نگاه که عناصری قبل از اینکه به قدرت برسند و منافعی پیدا کنند که طبعاً از ازادگی و استقلال بیشتری برخوردار هستند، فقط شعار عدالت سر دهند و از درگیری با پدیده های ضد عدالت سرباز زنند_  اگر به قدرت برسند، مناسبات جدید و‌منافع مشترک و محدودیت های اجرا، اجازه ی طرح همان شعار عدالت را هم بدان ها نمی دهد.

ان هایی که در زمان نیاز جامعه به همراهی با جریان عدالتخواهی از پرداخت هزینه به بهانه ی کسب قدرت سرباز می زنند، عدالت بازانی هستند که در صورت کسب قدرت به بهانه های جدیدتری اجرای عدالت راپشت سر می گذارند.

تجربه ی تاریخی بیش از ۱۵ سال اخیر جریان عدالتخواه نشان می دهد که تمام  پروژه های  عدالتخواهی کشور توسط نسل جوان و دانشجو و عناصر مستقلی بوده که هیچ مسئولیت اجرایی نداشته اند.

نه نماینده ی  مجلس بوده اند و نه در دولت پست و مقامی داشته اند.

 سابقه _ برنامه

بهترین راه شناسایی عناصر عدالت باز، راه اندازی نهضت پرسش مردمی از عناصر مدعی عدالتخواهیست‌.
سابقه ی شما در مبارزه با نابرابری های اجتماعی و پدیده های فاسدانه کدام است؟؟
طرح و برنامه ی شما برای تحقق عدالت و ریشه کن کردن گلوگاه های فساد چیست؟؟
در شهرستان و استانی که فعالیت می کنید، با کدام یک از مظاهر بی عدالتی و کانون های فساد مبارزه کردید؟؟

 عدالت در خدمت جناح ها

مسأله ای دیگر که جای تأمل دارد،اظهار نظر ها و گاهاً تلاش های عناصر شاخص سیاسی در ورود به موضوع مبارزه با فساد است.

اگر چه ورود  این چهره های سیاسی تابلودار به این مقوله  را باید به فال نیک گرفت ولیکن سؤال اینجاست که این اقایان چراروی مواردی دست می گذارند که مربوط به رقیب سیاسی، دولت غیر همسو و عناصریست که با آن ها اختلاف سیاسی دا رند!!

چرا در این بیش از۱۵ سال از شروع حرکت های مظلو م عدالتخواهی در کشور، هیچ حمایتی نکردند و حتی گاهی در مقام توصیه و تحلیل و اظهار فضل!!! حرکت های عدالتخواهانه، به تفسیر غیرواقعی و نازلی از عدالت پرداختند که تضعیف کننده ی جریانات عدالتخواهی بوده است.

هرکسی مدعی و طالب حقیقی گفتمان عدالتخواهیست، در این راه منافع جناح ها و انتسابات و وابستگی ها را در راه مبارزه دخالت نمی دهد و با ازادگی و وارستگی به تحقق این ارمان بزرگ الهی و انقلابی می پردازد.

 سعید آتش بار
دبیر جریان مردمی عدالتخواه استان کهگیلویه و بویراحمد


یاداشتهای سیاسی و اجتماعی آوای رودکوف را اینجا دنبال کنید