با صدای عباس کهزادی نسب؛
مداحی|فرمانده دلها


در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید